Med cwd-prøver menes hjerneprøve og lymfeknuter hode: Link til video som viser uttak av hjerneprøve og lymfeknuter  hode CWD (veterinærinstituttet):

https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/chronic-wasting-disease  

Grunnen til at man tar prøver av lymfeknutene er som følgende: "Hvis alle hjerne- og lymfeknuteprøvene i en populasjon er negative kan vi være vesentlig tryggere på at populasjonen ikke er smittet enn om vi kun tar hjerneprøver. På den andre siden vil en positiv lymfeknuteprøve på et tidlig stadium gi oss mulighet til å komme i gang med bekjempelsesarbeidet på et mye tidligere stadium enn ved kun å ta hjerneprøve. I områder hvor vi ikke har påvist sykdommen er det viktig å oppdage sykdommen tidlig". Lymfeknutene tas ut fra svelget og legges i samme glass som hjerneprøven.  Prøven skal merkes med klisterlappen som sitter på kjevelappen som er utdelt, så det er viktig å ha med den. Prøvetakingsutstyr fås av valdansvarlig. Avfall av skrotter skal kunne spores ved positiv prøve. Info om CWD er å finne på Mattilsynets hjemmeside www.mattilsynet.no , nettsider til Veterinærinstituttet, NINA m.fl.

Steinkjer kommune har i mange år undersøkt fruktbarheten i elgstammen og derfor leveres eggstokker inn til Nord universitet. Kommunen har en rammeavtale om samarbeid om forskning og undervisning med Nord universitet. Fruktbarhetsanalysene nyttes blant annet for å beregne hvor mye elg som skal tas ut.

Innlegging av sett og skutt i hjorteviltregisteret er forskriftsfestet gjennom nasjonal forskrift. Bestandsplanområdet får hvert år tilskudd fra viltfondet for innsamling av statistikk (sett og skutt, vekter), kjeveinnlevering samt viltmøter.  Alle valdledere er ansvarlige for å passe på at jaktfeltene selv har lagt inn alt til rett tid i Hjorteviltregisteret. For bestandsplanområder som har flere vald er leder i bestandsplanområdet ansvarlig for at valdlederne har gjort dette. Bestandsplanområdet får bevilgning fra viltfondet for lokale til kjeveinnlevering, innsamling av statistikk og en hjorteviltkveld. 

Det oppfordres til at det varsles om skadeskyting til tilstøtende jaktfelt samme dag. Kun viltvakta som kan friskmelde. Skadeskutt elg som ikke innrapporteres anmeldes.

                         Vakttelefon vilt er 950 40 430

 

HUSKELISTE TIL JEGERNE

 

Jakttider elg for valdene er: 

Vald           Jakttid
Sparbu       01.10 til og med 31.10

Ogndal       25.09 til og med 01.10. Hvileuke fra 02.10 til og med 09.10. Jakt fra 10.10 til og med 14.11

Stod           25.09 til og med 01.10. Hvileuke fra 02.10 til og med 09.10. Jakt fra 10.10 til og med 14.11

Egge          25.09 til og med 01.10. Hvileuke fra 02.10 til og med 09.10. Jakt fra 10.10 til og med 14.11

Beitstad     25.09 til og med 01.10. Hvileuke fra 02.10 til og med 09.10. Jakt fra 10.10 til og med 14.11

Kvam         25.09 til og med 30.11

Malm vald 25.09 til og med 23.12

Ulvig Kiær 25.09 til og med 23.12

Saugestad 25.09 til og med 23.12

Ytre Verran 25.09 til og med 23.12

Indre Vada 25.09 til og med 23.12

 

Innlevering av kjever (alle hjort og elg), ovarier (begge eggstokker og livmor) (alle 1,5 og eldre av elg) og peiser (alle 1,5 og eldre av elg) på: 

  • Etter 1. periode: Mandag 5. oktober (Ogndal, Stod, Egge, Beitstad, Kvam)

                               Tirsdag 6. oktober (Verrastranda)

                               Onsdag 7. oktober (Malm)

  • Etter 2. periode:Tirsdag 17.november (Verrastranda)

                                       Onsdag 18. november (Ogndal, Stod, Egge, Beitstad)

                                       Torsdag 19. november (Malm)

                               Torsdag 3. desember (Kvam)

 

Sparbu har 1 innlevering: Onsdag 4. November

 

Innleveringslokaliteter:

  • Sparbu (Lysheim grendehus, Rognvegen 827)                             kl 19.00-20.00 Odd Saursaunet og Oddvar Hallås
  • Stod (Bjørnar Moe verksted, Elivegen 64)                                     kl 18.00-19.00 Pål Malmo
  • Ogndal (Øglbakken, Ogndalsvegen 906)                                      kl 18.00- 20.00 Jonny Meier
  • Egge (Selli, Eggevegen 258)                                                         kl 18.00-19.00 Linn Aasnes
  • Beitstad (Jadarheim, Namsosvegen 494)                                     kl 20.00-21.30 Linn og Odd Jerpstad
  • Kvam (Grøtan Østre, Kvamsvegen 2606)                                     kl 18.00-20.00 Bjørn Vang
  • Verrastranda (Verrastranda samfunnshus, Verrastrandvegen)  kl 19.30-21.00 Linn og Odd
  • Malm (Servicebygget på Malm)                                                     kl 19.30-21.00 Linn og Odd

 

 

Jakttiden på elg bestemmes av nasjonal forskrift (25.09-23.12). I tillegg kan kommunen søke Fylkeskommunen om å få redusert jakttiden. Det ble gjort i gamle Verran kommune og gamle Steinkjer kommune. Dette ble avslått av Fylkesutvalget. Følgebrev med avslag er tilgjengelig her. Fylkeskutvalgets vedtak er tilgjengelig her. I tillegg til dette kan det enkelte valdet innskrenke jakttiden på elg. Det gjøres gjennom årsmøtet i valdet. Dette er årsaken til at valdene har forskjeller i jakttiden. Dersom valdene ikke bestemmer slike innskrenkninger, er det nasjonal forskrift, dvs fra 25.09 til og med 23.12 som er jakttiden på elg.