Det er usikkert når vi når toppen av denne bølgen, men det skjer sannsynligvis i løpet av et par uker.

De aller fleste får et mildt eller moderat sykdomsforløp. De trenger ikke å kontakte lege. Det viktigste for dem er å få i seg godt med væske, og vente til sykdommen går over. De som føler seg alvorlig syke, eller barn som blir påfallende dårlig, bør undersøkes av lege.

Influensavaksine kan fortsatt være nyttig. Den begynner å gi beskyttelse etter ei ukes tid. De som tidligere er vaksinert mot svineinfluensa, vil raskt få en bedre beskyttelse mot denne influensavarianten hvis de tar sesongens vaksine.

Beskytt deg selv og andre mot smitte
Gode hygienevaner er det viktigste tiltaket mot influensasmitte. 
Hvordan smitter influensa?
Influensa smitter ved kontakt mellom mennesker. Smitteoverføring skjer ved hosting, nysing og nær kontakt med syke mennesker.
Influensaviruset finnes i luftveiene. Smittefaren er derfor størst dersom den syke hoster eller nyser rett på en annen person, slik at viruset overføres til den friskes slimhinner.
Den syke kan også få viruset på hendene. Viruset kan så overføres fra hendene til gjenstander (dørhåndtak) der det kan leve et par timer. Andre kan få viruset på sine hender og føre det inn i nese eller munn. Sjansen for å bli smittet på denne måten er liten.

Slik beskytter du deg mot influensasmitte:
         Hold hendene rene. Vask deg grundig og ofte med såpe og vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
         Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.
         Unngå å ta deg til munnen, nesen og øynene med uvaskede hender når du er ute blant folk.

Slik beskytter du andre mot smitte dersom du selv er syk:
         Vær hjemme fra jobb. Syke barn bør holdes hjemme fra skole/barnehage. Vi anser at personer med influensa er smitteførende i 4-5 dager etter symptomdebut.
         Begrens antall personer du har kontakt med
         Hold (om mulig) en avstand på minst én meter til friske personer
         Papirlommetørkle foran munnen beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast papirlommetørkleet etter bruk. Vask så hendene
         Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.
 

Eivind Steen
kst. kommunelege