Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019

Ganske snart vil Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyse ovennevnte tilskuddsordning. Søknadsfrist er 10.desember. 

Kontaktperson for ordningen i Steinkjer kommune er:
Stine Strand, folkehelsekoordinator
Telefon: 459 75 088
E-mail: stine.strand@steinkjer.kommune.no  


Les mer på Bufdir sin nettside

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut