Vegarbeidskilt

Anleggsarbeid - Nedre Sannan

Uke 43 starter arbeid med separering av avløp fra boligblokker på Nedre Sannan.

Ny avløpspumpestasjon skal monteres ved P-plass sør for boligblokkene og ny pumpeledning graves videre sørover i gang- og sykkelveg frem til eksisterende kummer/ledningsnett ved Statens Hus. Arbeid vil pågå ut november og gangs- og sykkelvegen vil bli reasfaltert. 

Utførende entreprenør er Letnes Entreprenør as og HR Prosjekt as v/Ole Kristian Høiås, tlf. 907 40250, er engasjert som byggeleder i anleggstida.


Enhet utbygging

 

 

Tips en venn Skriv ut