Spørsmål eller kommentarer i forbindelse med planarbeidet rettes til:

Norconsult AS, epost: marthe.mollan.sesseng@norconsult.com, eller til Kongens gate 27, 7713 Steinkjer v/arealplanlegger Marthe Mollan Sesseng, tlf. 93650135.

Frist for innspill er satt til fredag 17.12.2018.