Plangrense Ognabredden

Varsel om igangsatt reguleringsarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale for Ognabredden boligområde.

Tverrsnitt AS v/ Karl Moen har på vegne av OGV139 AS fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for Ognabredden boligområde beliggende nordøst for Midjobrua. Se annonse om oppstart av reguleringsarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale i lenken nedenfor.

Spørsmål/innspill til planarbeidet rettes innen 4. juni 2018 til:
Tverrsnitt AS v/ Karl Moen, Kirkehaug 8, 7656 Verdal. Tlf. 948 77 070. E-post: karl@tverrsnitt.no.

 

Tips en venn Skriv ut