Spørsmål/innspill til planarbeidet rettes innen 4. juni 2018 til:
Tverrsnitt AS v/ Karl Moen, Kirkehaug 8, 7656 Verdal. Tlf. 948 77 070. E-post: karl@tverrsnitt.no.