Logoen til frisklivssentralen

Hva er FriskLIV Steinkjer?

Det er en kommunal helsetjeneste med gruppebaserte lavterskel kurs- og treningstilbud til hjelp for å endre levevaner.

Målet er å styrke deltakerne som aktører i eget liv. Tjenesten er målrettet, og tidsavgrenset.

Målgruppen er voksne som har behov for kunnskap og støtte til å endre levevaner, med tanke på å forebygge sykdom eller begrense forverring av sykdom. FriskLIV Steinkjer har fokus på helsefremmende faktorer og mestring av egen helse.

Her kan du lese mer om tilbudet

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut