Barn leker i snøhaug

Barnehageplass - søknad - hovedopptak frist 10. mars

små barn leker på torvet.jpg

Søknadsskjema - 2018 MinID 

Søknadsskjema - uten MinID

 

 

 

Det er samordnet opptak for alle Steinkjerbarnehagene. Steinkjer kommune har pr. definisjon full barnehagedekning.

Søknadsfrist for hovedopptak er 10. mars hvert år.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

I Steinkjer kommune tildeles plassene fra august.

Barn med lovfestet prioritet kan søke uavhengig av alder. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne, jfr Lov om barnehager § 13, og barn det er fattet vedtak om etter Lov om barneverntjenester. Dokumentasjon fra sakkyndig instans må medfølge. Sakkyndig instans kan for eksempel være PPT, helsesøster, eller fastlege. Dokumentasjonen sendes til Steinkjer kommune, avdeling for oppvekst, postboks 2530, 7729 Steinkjer.

Søknad om plass ved hovedopptak

Du søker elektronisk via elektronisk søknadsskjema på hjemmesiden til Steinkjer kommune. Dette gjelder uavhengig om du søker plass i privat eller kommunal barnehage. Alle søkere får bekreftelse på epost om at søknaden er mottatt.

Du kan prioritere inntil 3 barnehager. Private barnehager og familiebarnehager kan ha egne opptakskriterier og opptakskretser. Se derfor i vedtektene til den enkelte barnehage for å sjekke om du kommer inn under deres kriterier og opptakskrets.

Barnehagene har ulike åpningstider og ulik lengde på feriestengning. Les vedtektene til de aktuelle barnehagene, se på deres hjemmeside eller ta direkte kontakt med barnehagen for opplysninger om dette. Oversikt over barnehager i Steinkjer (visning i kart)

Tildeling av plass

Steinkjer kommune har ett samordnet hovedopptak. Avdeling for oppvekst tildeler ledige plasser i samarbeid med de private barnehagene. Vi tilstreber å innfri foreldrenes ønsker og behov om barnehageplass. Det er ikke alltid mulig der etterspørselen er større enn tilbudet av plasser. Det kan derfor hende at søkere får tildelt plass i nærliggende barnehager.

Tildeling av plass sendes med post, og de som får tilbud om plass må svare innen fristen.

Vi kan ikke svare på hvorvidt det er håp om å få plass eller hvor lang tid det vil ta før det blir ledige plasser, da dette er avhengig av oppsigelser.

Spørsmål vedr. opptak og skjema rettes til den enkelte barnehage eller Avdeling for oppvekst tlf. 74 16 90 60.

Søknader mottatt i 2018 er kun gyldige i 2018.

Ventelister for 2018 blir slettet ved årsskiftet. Foresatte som ikke har fått plass til sine barn i 2018 må legge inn ny søknad for 2019. Foresatte til barn som ligger på venteliste, og ikke har fått plass får beskjed om å søke på nytt.

Er du student?
Se informasjon om studentbarnehagen

Mer informasjon
Oversikt over barnehagene, serviceerklæring, brosjyre, planverk mm

 

 

 

Tips en venn Skriv ut