Mink

Skuddpremie for smårovvilt - Innsamling 29.05.18

Innlevering for skuddpremie for smårovvilt (rev, mink, mår, røyskatt, kråke og ravn) tatt i Steinkjer kommune.  tirsdag 29.05.18  kl 18.00-19.00 ved jaktskytebanen til Steinkjer JFF på Vibe. 

(Foto: SNO)
UTM koordinater som viser hvor viltet er skutt eller fanget ble notert. Vilt uten UTM koordinater vil ikke bli samlet inn.

Kråke-/ravneføtter sammenbindes parvis. Labber sammenbindes for hvert individ i gjennomsiktig plastpose. NB: framføtter med 5. kloa eller alle fire føttene.

Bidragsyterne til skuddpremieordningen er grunneierne, dvs: hjorteviltvaldene i Sparbu, Ogndal, Stod, Egge, Beitstad, Kvam samt By Bruk, Steinkjer fjellstyre og og Steinkjer kommuneskoger. Steinkjer kommune bidrar med lokaler og ordner med utbetalingen som skjer via kommunen.

Størrelsen på skuddpremien for de ulike artene varierer avhengig av størrelsen på pengepotten fra giverne, samt hvor mye som leveres inn det enkelte året av ulike arter.

Tips en venn Skriv ut