Kommunevåpen Inderøy, Verran, Steinkjer

INVEST-samarbeidet mellom Inderøy, Verran og Steinkjer

Samarbeidsprosjektet mellom kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer har som hovedmål fortsatt å kunne opprettholde et godt tjenestetilbud i tre selvstendige kommuner.


Denne siden er ikke aktiv for tiden da en ny side er under utarbeidelse.
 
Prosjektlderen for INVEST-samarbeidet heter Anders Haraldsen, e-mail: anders.haraldsen@steinkjer.kommune.no, tlf: 74 16 90 16 / mob: 41 00 21 21
 
________________________________________________________________________________________
 
 
INVEST samarbeidet er basert på samarbeidsavtalen fra 2003 som er underskrevet av ordførerne og rådmennene og innebærer at det opprettes arbeidsgrupper som skal utrede mulighetene for felles oppgaveløsning på administrativt og operativt nivå.
Samarbeidet og samhandlingen er for det videre arbeid forankret i "Styringsdokument for INVEST DOC PDF ODT" som ble vedtatt i kommunestyrene i Inderøy, Verran og Steinkjer i 2008.
 
For 2009 vil arbeidet med distriktsmedisinsk senter, DMS Inn-Trøndelag, og derigjennom samarbeid og samhandling på helse, pleie/omsorg og rehab, ha hovedfokus.  Videre fra handlingsplan er barnevern og IKT-strategi og handlingsplan prioriterte områder.

Rådmennene samt to tillitsvalgte er administrativ styringsgruppe for oppfølging av styringsdokumentet. I tillegg har Fylkesmannen en observatør i styringsgruppa.
Ordførerne i de tre kommunene utgjør i fellesskap den politiske styringsgruppen og koordinerende ledelse av samarbeidet.

Nedenfor er det samlet ytterligere informasjon om arbeidet, og det vil bli lagt ut referat og
nyheter fortløpende i prosjektperioden. 

 

Politisk styringsgruppe:
Protokoll fra møte 08.09.2008
Protokoll fra møte 09.10.2008
Protokoll fra møte 03.12.2008
Protokoll fra møte 10.02.2009
Protokoll fra møte 15.04.2009
Protokoll fra møte 02.07.2009
Protokoll fra møte 08.09.2009
Protokoll fra møte 07.12.2009
Protokoll fra møte 07.04.2010.pdf
Protokoll fra møte 12.05.2010.pdf
Protokoll fra møte 20.09.2010..pdf
 
----------------------------------------------------------             
Møteplan Politisk SG 2010: 
Mandag 1. februar kl. 11.00, Inderøy
Tirsdag 13. april kl. 11.00, Verran
Onsdag 12. mai kl 1400, Steinkjer
Mandag 14. juni kl. 11.00,
Steinkjer inkl RUP - avlyst
Onsdag 11. aug kl 1100, Steinkjer inkl RUP
Mandag 18. okt kl 1300, Verran
Tirsdag 2. nov kl 1000 - 1500,
Steinkjer Felles Formannsskapsmøte
Mandag 21. des kl 1300, Inderøy
Hjemmesider til Verran og Inderøy
                
Referater fra administrativ styringsgruppe 2010:
Møteplan for administrativ Styringsgruppe i 2010:
Mandag 25. januar kl. 11.00, Steinkjer
Mandag 22. februar kl. 13.00, Inderøy
Mandag 12. april kl. 13.00, Verran
Fredag  30. april kl. 13.00, Steinkjer
Tirsdag 1.juni kl 13.00 Inderøy - AVLYST

Mandag 28. juni kl 1300 i Verran

Mandag 30. aug kl 1300 i Steinkjer

Mandag 27. sep kl 1300 i Inderøy

Mandag 25. okt kl 1300 i Verran

Mandag 29. nov kl 1300 i Steinkjer

Mandag 20. des kl 1300 i Inderøy 

 Fra 2003-2008:

 

Fellesdokumentet  fra Rådmennene datert 26.05.04

Kontaktinformasjon INVEST-gruppene

Referat fra styringsgruppen:
Møtereferat fra 21.05.03
Møtereferat fra 22.09.03
Møtereferat fra 28.10.03
Møtereferat fra 14.01.04
Møtereferat fra 07.06.04
Møtereferat fra 14.10.04
Møtereferat fra 06.12.04
Møtereferat fra 03.01.05
Møtereferat fra 14.02.05
Møtereferat fra 14.03.05
Møtereferat fra 11.04.05
Møtereferat fra 13.06.05
Møtereferat fra 05.09.05
Møtereferat fra 11.10.05
Møtereferat fra 05.11.05  
 
Møtereferat fra 20.02.06
Møtereferat fra 06.03.06
Møtereferat fra 13.03.06
Møtereferat fra 03.04.06
Møtereferat fra 12.05.06
Møtereferat fra 12.06.06
Møtereferat fra 29.06.06
Møtereferat fra 23.08.06
Møtereferat fra 11.09.06
Møtereferat fra 09.10.06
Møtereferat fra 13.11.06
Møtereferat fra 11.12.06


Møtereferat fra 15.01.2007
Møtereferat fra 12.02.2007 
Møtereferat DOC PDF ODT fra 12.03.2007
Møtereferat DOC PDF ODTfra 26.03.2007
Møtereferat DOC PDF ODT fra 23.04.2007
Møtereferat DOC PDF ODT fra 04.06.2007
Møtereferat DOC PDF ODT fra 27.08.2007
Møtereferat DOC PDF ODT fra 21.09.2007
Møtereferat DOC PDF ODT fra 29.10.2007
Møtereferat DOC PDF ODT fra 19.12.2007

Møtereferat DOC PDF ODT fra 28.01.2008
Møtereferat DOC PDF ODTfra 03.03.2008
Møtereferat DOC PDF ODTfra 31.03.2008 
Møtereferat DOC PDF ODT fra 28.04.2008
Møtereferat DOC PDF ODTfra 26.05.2008
Møtereferat DOC PDF ODT fra 23.06.2008
Møtereferat DOC PDF ODTfra 25.08.2008
Møtereferat DOC PDF ODTfra 29.09.2008
Møtereferat DOC PDF ODTfra 27.10.2008
Møtereferat fra 24.11.2008
Møtereferat fra 15.12.2008

 

 
 Møtereferat fra 26.01.2009
Møtereferat fra 24.02.2009
Møtereferat fra 02.04.2009
Møtereferat fra 15.05.2009 
Møtereferat fra 31.08.2009  
Møtereferat fra 28.09.2009
Møtereferat fra 26.10.2009
Møtereferat fra 23.11.2009
 
 

 

 

  
 

 

Tips en venn Skriv ut