Skolefritidsordning (SFO) - søknadsfrist 10. mars

Søknadsskjema SFO 2018-19 
MIN ID -skjema pre-utfylt for foresatt som logger inn.

 

 

 

Alle barneskolene har skolefritidsordning- oversikt over skoler i Steinkjer.

Opptak til skolefritidsordning foretas hvert år. 

Opptak av barn gjelder for ett skoleår, og det må søkes hvert skoleår.

Plassene kunngjøres i lokalpressen og via kommunens internettside.

Åpningstiden varierer fra skole til skole.

Søknadsskjema om du ikke har norsk personnummer Application

 

 

Tips en venn Skriv ut