Egge Helsetun

Rehabiliteringstilbud - Egge Helsetun

Egge Helsetun, Markavegn 1, 7715 Steinkjer

Telefon Døgnrehabilitering sengepost 47971160

Telefon Dagrehabiliteringen 47971159.

Målet er at brukeren skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne til å klare seg selv og fungere sammen med andre. 

> Døgnrehabilitering
  • 9 korttids rehabiliteringsplasser ved Egge helsetun
  • Tverrfaglig rehabiliteringstilbud fra sykepleiere, hjelpepleiere, logoped, fysioterapeut, tilsynslege og ergoterapeut.

Skriftlig søknad sendes til Bolig- og tildelingskontoret, postboks 2530, 7729 Steinkjer. (se eget skjema)

Kostnader: For de første 60 dagene betales kr.160 pr.døgn. Utover 60 døgn blir kostnadene i henhold til forskrift om vederlag for opphold i institusjon.

 

> Dagrehabilitering
  • Rehabiliteringstilbud for personer over 18 år, med ulike former for funksjonssvikt
  • Det kan tas direkte kontakt med Dagrehabiliteringstjenesten
Tilbudet består av:
  • Fysisk aktivitet, individuelt og i gruppe.
  • Trening i daglige situasjoner,
  • Hjelp til mestring av egen livssituasjon
  • Kartlegging, tilrettelegging og opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler
  • Logopedbehandling
Vurdering og tilpasning av tekniske hjelpemidler.

> Kontaktinformasjon (navn, mailadresser og telefon)

Tips en venn Skriv ut