Velkommen til nytt skoleår i Steinkjer kulturskole

05.08.2019
Nå nærmer det seg snart skolestart og kulturskolen vil også snart starte opp. Vi har sendt ut epost til alle elever med beskjed om tildeling ved 1. opptaket. Det er fortsatt mange som står på venteliste, men vi vil i tiden framover forsøke å finne plass til flere. Merk også at det er ledige elevplasser på noen disipliner slik at det fortsatt er en mulighet til å få plass. Evt ta direkte kontakt med oss.

  • Undervisningen i musikkfag starter fra mandag 19.8. Foreldre til de nye elevene bes møte på første timen for info.
  • Undervisningen i gruppefagene dans/visuell kunst/teater/sirkus starter fra mandag 26.8.
Gruppefagene har foreldremøter:
Visuell kunst - i Høveln:
- Tirsdag 20.08. kl. 17.30 Foreldremøte sammen med eleven til nye elever
- Onsdag 21.08. kl. 17.30 Foreldremøte til foreldre (uten elever) av «gamle elever"
Teater i Høveln tirsdag 20.8 kl. 17.15 - Kun foreldre uten elever.
Dans i Høveln onsdag 21.8: For nye elever kl. 17.00 - for "gamle elever" kl. 18.30

Ledige elevplasser

05.08.2019

Steinkjer kulturskole har fortsatt ledige elevplasser på noen disipliner fra skolestart: 

Våre tilbud gis ukentlig og koster kr. 1940,- pr semester. Søknad sendes via vår web side www.steinkjerkulturskole.no

Trekkspill - Vi har et samarbeid på Innherred om et rekrutteringsprosjekt for trekkspill sammen med Inderøy og Verdal kommuner. Prosjektet er støttet av Norsk kulturskoleråd med mål om å få økt rekrutteringen til trekkspill. Ny lærer blir Daniel Falcon Græsdal. Undervisningen blir onsdager og du får leie instrument fra kulturskolen. Aktuell målgruppe er fra og med 3. klasse.

Sirkus - Dette er et nytt tilbud med Julie Heir Grønnesby som lærer. Tilbudet er inneholder fysiske elementer som balanse, sjonglering, akrobatikk m.m. Også dette tilbudet er støttet av Norsk kulturskoleråd for å utvikle nye tilbud i kulturskolen. Vi mener dette er en unik mulighet da Steinkjer er den eneste skolen på Innherred som pr i dag har et slikt tilbud. Tilbudet er for barn i skolealder fra og med 3. klasse. Undervisningen er lagt til mandager på ettermiddagstid. 

Fiolin - Det er fortsatt ledige elevplasser på fiolin i kulturskolen for snarlig oppstart. Opplæringen gis fra og med 1. klasse. Du får etter hvert delta i samspill organisert gjennom aspirantopplæring, og senere gjennom orkesteret SteinkjerSolistene. Tilbudet er kvalitativt og sosialt. Du får leie instrument.

Dans - Det er fortsatt ledige elevplasser på flere av dansegruppene i kulturskolen. Undervisningen foregår på ettermiddagstid i Dampsaga og i Steinkjer Hallen. Se mer info om de ulike dansegenre på våre web sider.

-->