Renovasjon

Ønsker du kontakt med oss på renovasjon?

22.12.17

Du kan sende epost til oss: renovasjon@steinkjer.kommune.no. Vi sjekker mail daglig og svarer fortløpende. Henvendelsene vil bli registrert i postsystemet med mindre det dreier seg om ordinær info. Vi nås også på telefon over kommunens sentralbord som vanlig.
Med vennlig hilsen oss på renovasjon.
Renovasjonsbilene

Innlevering av kasserte fritidsbåter

11.01.18

Har du en kassert fritidsbåt du gjerne skulle hatt vekk? Fra 1.oktober i år kan du levere den til en godkjent gjenvinningsstasjon og få kr 1000,-  i «vrakpant» fra Miljødirektoratet.

båt

Avfallstaxi

03.05.17

Enhet renovasjon tilbyr AvfallsTAXI til husstandene i Steinkjer kommune.

Den nye avfallstaxien