Avløp slam

Kontaktinfo

25.02.15

Henvendelser på dagtid til Rådhuset på telefon 74 16 90 00. Ved ledningsbrudd og tette avløpsledninger utenom ordinær arbeidstid, ring vakttelefon 90 58 53 52.

Problemer med avfall og fett i avløpet

28.01.15

Avløpspumpestasjonene har stadig driftsstans på grunn av at pumpene tettes av våtservietter, kluter, torky og annet uoppløselig materiale som kastes i avløpet. Matolje/fett vil også tette rør og pumper.

Dovettregler