Skole og barnehage

TJENESTETILBUD AVDELING FOR OPPVEKST

23.06.17

Nye Egge barnehage.jpg

Kommunen har 6 offentlige barnehager og 12 offentlige grunnskoler. To av disse skolene er ungdomsskoler. Alle barneskoler har tilbud om skolefritidsordning (SFO).

Kommunen har kulturskole og ungdomstjeneste samt voksenopplæring.

Kulturskole og ungdomstjeneste gir tilbud innenfor musikk, dans, teater og visuelle kunstfag. Ungdomstjenesten er organisert som en del av Steinkjer Kulturskole og lokalisert på samfunnshuset.

Steinkjer Voksenopplæring gir undervisning i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, spesialpedagogisk undervisning for voksne og fornyet grunnskoleopplæring for voksne.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er også organisert i avdeling for oppvekst.

I kommunen er det 23 private barnehager og en privat skole. Kommunen har ansvar for spesialpedagogisk hjelp i de private barnehagene i tillegg til at kommunen også fører tilsyn med de private barnehagene. Kommunen har ansvar for spesialundervisning og skyss ved privat skole.


BARNEHAGE


SKOLE


PPT


KULTURSKOLEN


VOKSENOPPLÆRING


NEWTONROMMET