Steinkjer by

Administrasjonssenteret Steinkjer

Fra 2018 er vi ett Trøndelag med Steinkjer som administrasjonssenter.

Hva er administrasjonssenteret?
Som en del av fylkessammenslåingen er det bestemt at Steinkjer får rollen som administrasjonssenter i den nye regionen. Fra januar 2018 vil derfor Trøndelag Fylkeskommunes rådmannsfunksjon og hovedsetet for Fylkesmannen i Trøndelag etableres i Steinkjer.

I administrasjonssenteret ligger det også så mye mer, og målet er at Steinkjerregionen, med utgangspunkt i å være vertskap for fylkeskommune og fylkesmann i Trøndelag, skal fortsette å bygge et sterkt fagmiljø, attraktivt for både offentlige og private arbeidsplasser.

Vi ønsker alle velkommen til Steinkjer - åpen, lys og glad!


Hva skal skje?

 
  • Trøndelag fylkeskommune legger fortløpende ut informasjon på sin nye nettside.

  • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har fått fastsatt felles ledelse.

-     Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
-     Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
-     Pressemelding: Disse skal lede Fylkesmannen i Trøndelag

  • Nord universitet, studiested Steinkjer, som har innovasjonscampus under planlegging.
    Se universitetets nettside 

  • Nav Trøndelags hovedkontor skal flyttes til Steinkjer.

  • 30 årsverk fra Landbruksdirektoratet skal etableres i Steinkjer

Et administrasjonssenter i utvikling
Å være administrasjonssenter er en oppgave vi i Steinkjer tar fatt på med stor entusiasme. Jobben med å gjøre oss enda mer attraktive, både for arbeidsplasser og innbyggere, pågår fortløpende. Som en del av dette arbeidet er det igangsatt et Attraktivitets- og omdømmeprosjekt, "Åpen, lys og glad", som jobber bredt med å gjøre Steinkjer enda mer attraktiv å bo og jobbe i.

Vil du lese mer om prosjektet?
Se mer informasjon og videoen hvor prosjektleder Susanne Bratli presenterer prosjektet.

 


 

 

Tips en venn Skriv ut