Idrettsstipendet skal være en anerkjennelse til yngre idrettsutøvere og skal stimulere utøveren til videre satsing samt personlig utvikling i sin idrett. Stipendet blir gitt til ungdommer som har vist gode prestasjoner, og som synes å ha gode utviklingsmuligheter. Stipendet skal dekke alle typer idrettsgrener.

For mer informasjon se kriteriene
 

Alle søknader om stipend skal være skriftlig og leveres elektronisk til postmottak@steinkjer.kommune.no 

Frist: 01.11.21