På bildet ovenfor: Kulturministeren klipper snora og erklærer Idrettens Hus for åpnet. Fra venstre: styreleder Brit Tove Welde, ordfører Bjørn Arild Gram, Kulturminister Hadia Tajik og fylkesrådleder Anne Marit Mevassvik. 

Bygget inneholder kontorer for hallens administrasjon, auditorium med 65 plasser, spinning- og dansesal for treniningssenteret i hallen. Man kan gå til hallene via resepsjonen i 1.etasje. I andre etasje finner vi idrettslinja på Steinkjer videregående samt lærerarbeidsplasser og kontorer.

I tillegg har Voksenopplæringen og flyktningetjenesten flyttet fra Rønninggården i sentrum og er nå lokalisert i 2. og 3. etasje. Resten av 3.etasje disponeres av Nord-Trøndelag idrettskrets.

Brit Tove Welde_200x138.jpg
Her er det styreleder Brit Tove Welde som ønsker velkommen.

Robert Øfsti_200x154.jpg

Robert Øfsti tok oss med på et historisk tilbakeblikk i byen og området på Guldbergaunet.

Inge Andersen_200x170.jpg

Hilsen fra Norges Idrettsforbund v/generalsekretær Inge Andersen.

Hadia Tajik_200x174.jpg

Kulturminister Hadia Tajik trakk fram det lokale engasjementet som en viktig faktor for byggingen av Idrettens Hus.
Hun hadde inntrykk av at idretten sto veldig sterkt i Nord Trøndelag, og sa at det er viktig at så mange som mulig får mulighet til å utfolde seg i idretten.
Det er viktig med både bredde- og toppsatsing!

Bildene ovenfor er tatt av Trude Hallstrøm.
 

Bildet nedenfor er tatt av Brit Tove Welde.
Idrettens Hus..jpg


Viser til oppslag i nettavisene til Trønder-Avisa og Steinkjer-Avisa. samt deres reportasjer i papirutgavene.