Steinkjer kommune kan bidra med våre erfaringer fra arbeid med modellen Gårdbrukerens sikkerhetsnett, som vi har utviklet over de siste fem årene. I tillegg har vi et forsknings-, utviklings- og innovasjonssystem (FoUI), som viser hvordan vi samarbeider med forskere og andr ekompetansemiljø. Vi er også vertskommune for det innovasjonssenteret som er planlagt etablert i tilknytning til campusen til Nord Universitet i Steinkjer. En næringsklynge landbruk, med rådgivnings- og utviklingsaktører innen landbruket, har planer om å flytte inn der. Mære Landbruksskole som undervisnings- kurs- og utviklingsarena er også interessant.

Les om Gårdbrukerens sikkerhetsnett her

Se handlingsplan for folkehelse i Steinkjer her

Les om FoUI-systemet her

Les om innovasjonssenteret her

Les om Mære Landbruksskole her 

Andre medvirkende på seminaret er:

  • Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU

  • Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital / Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU

  • HUNT

  • Norsk landbruksrådgivning HMS

  • Steinkjer kommune

  • Norsk senter for bygdeforskning

  • Norges bondelag

  • (NT bonde- og småbrukarlag)

  • Fylkesmannen i NT

  • Arbeidstilsynet