Juryens begrunnelse for tildeling av prisen lød slik:  

"Årets IA-virksomhet i Nord-Trøndelag 2015 er en arbeidsplass som gjennom et helhetlig, systematisk og godt forankret partssamarbeid har oppnådd gode resultater. Virksomheten jobber kontinuerlig for å skape en inkluderingskultur der alle ansatte er involvert. Prisen går til en virksomhet der IA-arbeidet er godt forankret hos både arbeidsgiver og arbeidstakere.

Virksomheten fremstår som et fyrtårn gjennom å ha håndtert typiske utfordringer for sin bransje på en enkel og håndterbar måte, noe som kan være til inspirasjon for andre. i denne virksomheten har partene sett betydningen av samarbeid og erkjent at enhver kulturendring starter hos den enkelte ansatte, uavhengig av om man er leder eller medarbeider!"

At en offentlig virksomhet innen pleie- og omsorgssektoren ble tildelt IA-prisen i 2015 blir lagt merke til og derfor besøkte de seksjon Egge den 11.september.

 IA-rådet består av repr. fra partene i arbeidslivet i Nord- og Sør-Trøndelag. KS, LO, NHO, YS, Utdanningsforbundet, Arbeidstilsynet, Fylkesmannen i N-T, NAV N-T og NAV Arbeidslivssenter i Nord- og Sør-Trøndelag var representert.

De besøkende ble servert kaffe som ble inntatt utendørs ved IA-benken og her fikk deltagerne en kort orientering om seksjonen. Presentasjon av seksjonens IA-arbeid – "prosjekt Egge" ble innledet av tjenesteenhetsleder. Seksjonslederne, tillitsvalgte og verneombud formidlet til en lydhør og engasjert forsamling det praktiske IA-arbeidet ved seksjonen, hvilke resultater man hadde oppnådd og hva som oppleves "annerledes" etter ett års "IA-dugnad" med kjempeinnsats fra ALLE medarbeidere ved seksjonen.

 IA-rådet_besøker_Egge.jpg

Ansvarliggjøring gjennom involvering og reell medvirkning og å skape gode arenaer for dialog, medvirkning og kunnskapsutvikling er noe av forklaringen på det vi har fått til. Vi har erkjent at en god arbeidsplass skapes av ledere og ALLE medarbeidere i fellesskap. I en hektisk hverdag har vi klart å finne handlingsrommet og gjennom gjensidig forpliktende partssamarbeid jobbet målrettet og systematisk med arbeidsmiljøutvikling parallelt med at den daglige driften er ivaretatt. Det har vært krevende, men utrolig spennende og givende!

IA-rådet_besøker_Egge2[1].jpg

"Det du gir oppmerksomhet får du mer av". Vi har valgt å ha oppmerksomheten på nærvær og gevinsten av høyt stabilt nærvær over tid. Det kan se ut som at dette har vært et klokt valg, for den positive nærværsutviklingen har vært formidabel fra 87,8 % i 2013 til 92,1 % hittil i 2015.  Gevinsten av høyt, stabilt nærvær over tid er forutsigbarhet og trygghet hos ansatte, kontinuitet i kompetanse og gode tjenester til brukerne.

"Prosjekt Egge" startet våren 2014 og ble formelt avsluttet i juni 2015, men utviklingsarbeidet har ingen sluttdato. De ulike delene i prosjektet utgjør grunnmuren ved seksjonen og er et solid fundament for det videre arbeidet. En "sliten" seksjon i Hjemmetjenesten nord er igjen preget av optimisme, stort engasjement og ansatte som er stolte over egen arbeidsplass. Vi har vist at det er mulig å kombinere utviklingsarbeid og daglig drift også i pleie- og omsorgssektoren. Vi er overbevist om at dette vil gjenspeile seg i tjenestene som ytes til innbyggerne i kommunen.

 

 

Torill Strugstad
Tjenesteenhetsleder
Hjemmetjenesten nord