Hva er hverdagsrehabilitering? 

Hverdagsrehabilitering er en arbeidsmetode og et tilbud som gis i hjemmet og/ eller i nærmiljøet til brukerne. Spesialistteamet for hverdagsrehabilitering vil jobbe sammen med brukerne for at de skal nå sine mål. Brukerne må være forberedt på egeninnsats. Det blir en intensiv innsats i oppstarten og gradvis avvikling etter hvert som brukerne når sine mål.

Les mer om prosjekthistorikken her.

Bildet fra venstre bak; Merete Følstad Westerhus (assistent), i midten bak; Ann-Margaret Rendum Klæth (spesialsykepleier), til høyre bak; Synnøve Ryvang (assistent), høyre foran; Gudrun Skjei (spesialfysioterapeut) og venstre foran; Janne Dahl (prosjektleder og spesialergoterapeut). (Foto: L.Høisæther):