Steinkjer kommune har i flere år jobbet med "Modeller for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor" (OFFRI) innen oppvekstsektoren. Arbeidet er organisert som et forskningsprosjekt, finansiert av Forskningsrådet og ledet av Agderforskning. Steinkjer kommune er partner i prosjektet, sammen med Arendal kommune og Aarhus kommune i Danmark. Aktiviteten i Steinkjer ledes av Trøndelag Forskning og Utvikling, ved Håkon Sivertsen og Lisa Ekmann (se Foto v/ Morten Stene).

Kommunen har tidligere i år gjennomført en spørreundersøkelse blant egne ansatte om samarbeidserfaringer med de som driver frivillig aktivitet for barn og unge. Nå ber vi om frivilliges samarbeidserfaringer med kommunen innen oppvekstfeltet. Spørreundesøkelsen har to hovedtema:

  • Frivillighet for barn og unge
  • Samarbeid med kommunen

Til undersøkelsen


Spørsmål til undersøkelsen kan rettes til Lisa Ekmann på epost Lisa.Ekmann@tfou.no eller telefon 928 50 730.

Les mer om OFFRI-prosjektet på vår hjemmeside

Se nyheter fra prosjektledelsen:

2. februar 2017 Ser på kommunenes samarbeid med frivilligheten

20. juni 2016 Fra frivillighetsjungel til frivillighetspolitikk

23. mars 2015 Dansk påfyll og inspirasjon