Kommuneledelsen gir 5000 kr til foreldreutvalget i den skolekretsen som gir flest besvarelser (i prosent av kretsens folketall).


Steinkjer kommune skal omarbeide kommuneplanens samfunnsdel. Den beskriver hva som skal endres i Steinkjersamfunnet de neste fire årene. Folkets stemme bør være synlig og tydelig i samfunnsplanen.

Vi har derfor laget en nettside, hvor du som bor i Steinkjer kan gi dine innspill: > Linken er tatt bort da fristen er gått ut.


Innspillene vi får inn på denne nettsida vil påvirke hvilke endringer som blir foreslått i kommuneplanen for Steinkjer.


Vi vil også gjerne høre barn og unges mening om sentrale samfunnsspørsmål i Steinkjer. Det er fullt mulig for barn å svare på spørsmålene, men det krever selvsagt hjelp og veiledning fra en voksen. Vi håper derfor at mange foreldre vil snakke med sine barn om samfunnsspørsmål, og la dem gi sine innspill på nettsiden. Det kan være lærerikt både for barna og den som er voksen.

Steinkjer Avisa følger kampanjen:

Ris, ros og pengebruk

Ønsker klar tale fra alle

Trygt, trivelig og grønt

Mange meninger om Steinkjers fremtid

Sterk stemme fra folket