Inngangen til hjelpeapparatet bør være enklest mulig. Kommunenorge står nå midt i den mye omtalte samhandlingsreformen. Mye av nøkkelen til å oppnå målene bak reformen, ligger i å finne gode løsninger for forebygging og helsefremmende arbeid på tvers av fagområder.

Gårdbrukerens sikkerhetsnett i Steinkjer er et eksempel på en ny form for tverrfaglig samhandling. De mest sentrale aktørene i sikkerhetsnettet er kommunehelsetjenesten med fastlegetilbudet, Landbrukets HMS-tjeneste, NAV Steinkjer, Steinkjer Avløserlag og kommunens landbrukskontor. Til sammen rår disse aktørene over en rekke hjelpe- og rådgivningstiltak, både innen helse og landbruksdrift. Nord-Trøndelag Bondelag var blant initiativtagerne til sikkerhetsnettet og har vært med å utvikle innholdet.

Les mer om Gårdbrukerens sikkerhetsnett i dagens kronikk i Trønder-Avisa, eller gå direkte til omtalen av Gårdbrukerens sikkerhetsnett på vår hjemmeside her.