​Kommunens kriseledelse har jevnlige møter for å følge med på situasjonen til enhver tid og det har i dag vært et nytt møte. 

Vi følger fortsatt de nasjonale påbud og anbefalinger som gjelder, og når det gjelder skoler og barnehager som til nå har vært på gult nivå, så ble følgende bestemt, med bakgrunn i dagens smittesituasjon i kommunen:

  • Barnehager og skoler i Steinkjer går over til grønt nivå så snart det praktisk lar seg gjennomføre, og senest mandag 24. januar.
  • Det gjøres fortløpende vurderinger i forhold til om enkeltbarnehager eller enkeltskoler skal gå over til gult (eller rødt) nivå med bakgrunn i den lokale smittesituasjonen. Sektorleder og kommuneoverlege vil foreta disse vurderingene i samråd med enhetsleder på den enkelte enhet.

Vi ønsker å minne om viktigheten av at alle tar 1., 2. og 3. dose koronavaksine forutsatt oppnådd alder og langt nok tidsintervall siden forrige dose.

Vi ber alle fortsatt om å følge de nasjonale påbud og anbefalinger.

Følg med på informasjonen vi legger ut på koronasiden på kommunens hjemmeside.