Målet er å styrke deltakerne som aktører i eget liv. Tjenesten er målrettet, og tidsavgrenset.

Målgruppen er voksne som har behov for kunnskap og støtte til å endre levevaner, med tanke på å forebygge sykdom eller begrense forverring av sykdom. FriskLIV Steinkjer har fokus på helsefremmende faktorer og mestring av egen helse.

Her kan du lese mer om tilbudet