Hvordan forholder man seg når man får vann eller kloakk inn i kjelleren, og hvordan kan man selv prøve å unngå at dette skjer?

Les mer om dette i informasjonsbrosjyren som ligger på nettsiden til norskvann.no.