Bildet viser prosjektledelsen fra HUNT4: Logistikkansvarlig Trond Wiggo Grøntvedt, deltaker og mobiliseringskoordinator Vigdis Hjulstad Belbo, prosjektleder for Ung- HUNT Armi Väisänen og prosjektleder Cathrine Skonhoft.


Tilbudet for Steinkjers del vil vare frem til 23.juni samme år.

HUNT4 ved prosjektledelse hadde sitt første møte med kommunen 29.06.
Det ble presentert hva undersøkelsen vil gå ut på, det vil si hva den enkelte får tilbud om gjennom HUNT. 

Det vil være:

  • Helselstest
  • EKG
  • Måling av høyde og vekt
  • Blodprøvetaking
  • Måling v blodtrykk og puls
  • Aktivitetsmåling
  • Spyttprøve
  • Tannsjekk

Prøvetaking og undersøkelse blir bemannet med personell fra Helse Nord-Trøndelag. Hvor undersøkelsene skal foretas er ikke bestemt ennå, men det blir i lokaler i Steinkjer.

For ungdom i skolealder over 13 år blir det egen undersøkelse som vil foregå på den enkelte skole. Foreldre vil få tilsendt egen informasjon og samtykkeskjema. For de over 70 blir det også eget tilbud der blant annet kommunens demenskoordinator får en rolle.

Alle vil få tilsendt informasjon pr brev, og med dette brevet vil det også følge et spørreskjema som alle må fylle ut.

HUNT er en viktig kunnskapskilde til nasjonal folkehelsepolitikk. De dataene som blir samlet og anonymisert, brukes til forskning både lokalt og internasjonalt.  HUNT gjør at vi har mer detaljerte data om helsa til trønderne enn for resten av landet, og at det som forskes på gir nye tiltak som vi kan ha god bruk for. Det kan for eksempel bety bedre behandling og bedre medisiner. Det kan også bety at vi prioriterer mer målrettede folkehelsetiltak i kommunen.

Ved gjennomføring av HUNT3 var Steinkjer den storkommunen som hadde best oppmøte. Denne posisjonen bør vi beholde. Det legges opp til et omfattende samarbeid med bedrifter og organisasjoner. HUNT4 og kommunen vil samarbeide med sikte på at alle skal få god informasjon  om tilbudet.

Les mer om HUNT her 

Folkehelsestatistikk på kommunenivå 

 

Kari Aarnes
kontorsjef