I tillegg får de som er dyreeiere tilbud om å levere fæcesprøver fra dyr.

Det ser ut som det er det har  kommet inn mest fæcesprøver fra hunder, og i mye mindre grad fra de andre dyreartene.

Vi oppfordrer alle som har fått tilbudet da de var på Hunt-stasjonen om å levere prøve.

Se Hunt4 sitt infoskriv om dette her

Se informasjonsbrosjyre