Hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning skal avgi uttalelse angående det planlagte vindkraftverket Haugrossåsen.Presentasjonene som ble brukt på det første folkemøte i Kvam 12.09 kan leses nedenfor:

Presentasjon 1 

Presentasjon 2