Faste medlemmer Senterpartiet:                                                                       

1

Henry Skevik, Sp

97067377

henry.skevik@steinkjer.kommune.no

2

Mari Lisbet Hanem Finstad, Sp

41488099

mari.lisbet.finstad@steinkjer.kommune.no

3

Ingrid E. Hamnes Vangstad, Sp

97869832

ingrid-elise.vangstad@steinkjer.kommune.no

4

Per-Ola Bjerkan, Sp

90231389

per-ola.bjerkan@steinkjer.kommune.no

5

Nina Følling Sund, Sp (permisjon ut 2022)

Brit Eli Holan Nordal, SP (settemedlem ut 2022)

95734714

97747050

nina.sund@steinkjer.kommune.no

brit.eli.h.nordal@steinkjer.kommune.no

6

Arnhild Vesterdal, Sp    

45973904

arnhild.vesterdal@steinkjer.kommune.no

 

Varamedlemmer i rekke for medlemmer nr 1-6:

 

Brit Eli Holand Nordal, Sp (settemedlem ut 2022)

97747050

brit.eli.h.nordal@steinkjer.kommune.no

1

Lisa Salin Brøndbo, Sp

90071698

lisa.salen.brondbo@steinkjer.kommune.no

2

Arnt Martin Woldseth, H

90508092

arnt.martin.woldseth@steinkjer.kommune.no

3

Christian A Jansen Oshaug, Sp

45446577

Christian.Oshaug@steinkjer.kommune.no

4

Emil Kulstadvik, Sp

40552978

emil.kulstadvik@steinkjer.kommune.no

5

Reio Kalmar Sporildnes, Sp

92661905

reio.kalmar.sporildnes@steinkjer.kommune.no

6

Anne Mørkved, Sp

98477013

anne.morkved@steinkjer.kommune.no

7

 Pål Wæhre, Sp

95969803

pal.waehre@steinkjer.kommune.no

                                         

 

Faste medlemmer Arbeiderpartiet:

7

Anders Lindstrøm, Ap

92611160

anders.lindstrom@steinkjer.kommune.no

8

Natalia Lillegård, Ap

47263951

natalia.lillegaard2@steinkjer.kommune.no

9

Vebjørn Gorseth, Ap

41669779

vebjorn.gorseth@steinkjer.kommune.no

 

Varamedlemmer i rekke for nr 7-9:

1

Arve Løberg, Ap

41100110

arve.morten.loberg@steinkjer.kommune.no

2

Ragnhild Kvalø. Ap

97527925

ragnhild.kvalo@steinkjer.kommune.no

3

Martin Stakset, Ap

41231094

martin.stakset@steinkjer.kommune.no

4

Evelyn Nordseth Brovold, Ap

92253553

evelyn.nordseth.brovold@steinkjer.kommune.no

5

Sølvi Strand, Ap

 

solvi.strand@steinkjer.kommune.no

                                                                                    

Fast medlem Rødt:

10

Finn Rossing, R 

47840171

finn.rossing@steinkjer.kommune.no

 

Varamedlemmer i rekke for nr 10:

1

Lars Helge Haugdal, MDG

46838175

lars.helge.haugdal@steinkjer.kommune.no

2

Henrik Skotvold Stene, R

46549223

henrik.skotvold.stene@steinkjer.kommune.no

2

Randi Sofie Eek, R

48114414

randi.sofie.eek@steinkjer.kommune.no

                                                                                    

Fast medlem Miljøpartiet de Grønne:

11

Ingemar Moen, MDG   

92444943

ingemar.moen@steinkjer.kommune.no

 

Varamedlemmer i rekke for nr 11:

1

Johanne Hammervold, MDG

41120661

johanne.hammervold@steinkjer.kommune.no

2

Johannes Moen, MDG

48265828

johannes.moen@steinkjer.kommune.no

3

Hetty Tvengsberg, MDG

93033396

hetty.tvengsberg@steinkjer.kommune.no

                                                                                                                                                                        

Leder: Henry Skevik, Sp

Nestleder: Per-Ola Bjerkan, Sp