Faste medlemmer Senterpartiet:                                                                                 

1

Randi Holien Bartnes, Sp

95155537

Randi.Holien.Bartnes@steinkjer.kommune.no

2

Håvard Haugan, Sp (permisjon til 30.06.2022)

Inger G. K. Nordseth (medlem så lenge Haugan har permisjon)

90825539

Havard.Haugan@steinkjer.kommune.no

3

Bente Markhus, Sp

90675615

Bente.Markhus@steinkjer.kommune.no

4

Lars Myhr Sandlund, Sp

98466902

Lars.Myhr.Sandlund@steinkjer.kommune.no

 

Varamedlemmer i rekke for nr 1-4:

1

Inger Grete Kvam Nordseth, Sp (medlem fram til 30.06.2022)

41697319

Inger.Grete.K.Nordseth@steinkjer.kommune.no

2

Roy Corrin Grøttheim

91664224

Roy.Corrin.Grottheim@steinkjer.kommune.no

3

Terje Selen

91366954

Terje.Selen@steinkjer.kommune.no

4

Tone Gjetvik

99294986

Tone.Gjetvik@steinkjer.kommune.no

5

Tonice Sandseter

95805082

Tonice.Sandseter@steinkjer.kommune.no

6 Mats Kluken 98483758 mats.kluken@steinkjer.kommune.no

 

Fast medlem Høyre:                                               

5

Christine Agdestein, H

99368221

christine.agdestein@steinkjer.kommune.no

 

Varamedlemmer i rekke for medlem nr 5:

1

Kristin Gisvold, H

97542502

Kristin.Gisvold@steinkjer.kommune.no

2

Tor Erik Jensen, H

95136851

tor.erik.jensen@steinkjer.kommune.no

3

Line Melhus Hågensen, Sp

99365359

Line.Melhus.Hagensen@steinkjer.kommune.no

 

Fast medlem Fremskrittspartiet:

6

Tommy Fossum Skatland, FrP

41761369

Tommy.Fossum.Skatland@steinkjer.kommune.no

 

Varamedlemmer i rekke for medlen nr 6:

1

Terje Bjarte Langli. FrP

45600224

terje.b.langlie@steinkjer.kommune.no

2

Solvor Laila Lein Lillemark, FrP

41237262

Solvor.Laila.Lillemark@steinkjer.kommune.no

3

Merete Martine Utheim, FrP

99155099

Merete.Martine.Utheim@steinkjer.kommune.no

                                         

Faste medlemmer Arbeiderpartiet:

7

Eli Djuvsland Rishaug, Ap

95031589

eli.djuvsland.rishaug@steinkjer.kommune.no

8

Kjell Magnar Haugan, Ap

91329155

Kjell.Haugan@steinkjer.kommune.no

9

Gunnar Thorsen, Ap

95299260

Gunnar.Thorsen@steinkjer.kommune.no

                                                                                                                

Varamedlemmer i rekke for medlem nr 7-9:

1

Line Marie Nordkvelle, Ap

45607243

line. marie.nordkvelle@steinkjer.kommune.no

2

Bjørn Vidar Veiseth, Ap

46888649

Bjorn.Vidar.Veiseth@steinkjer.kommune.no

3

Line Dyre Arnøy, Ap

41359027

Line.Dyre.Arnoy@steinkjer.kommune.no

4

Anne- Beth L Hallstrøm, Ap

97601393

Anne-Beth.L.Hallstrom@steinkjer.kommune.no

 

Fast medlem Sosialistisk Venstreparti:

10

Gjertrud Holand, SV

95071640

gjertrud.holand@steinkjer.kommune.no

 

Varamedlemmer i rekke for medlem nr 10:

1

Anders Nordgård-Larsen, SV

74408274

Anders.Nordgard-Larsen@steinkjer.kommune.no

2

Ellen Samuelsen, SV

97549640

Ellen.Samuelsen@steinkjer.kommune.no

3

Arnfinn Monsen, SV

97578281

Arnfinn.Monsen@steinkjer.kommune.no

 

Fast medlem Rødt

11

Håvard Krogstad -Wiborg, R

98857632

Havard.Krogstad-Wiborg@steinkjer.kommune.no

                                                                                      

Varamedlemmer i rekke for medlem nr 11:

1

Anniken Bjørnes, R

95172616

Anniken.Bjornes@steinkjer.kommune.no

2

Tor Arne Mjøen,  R

91337555

Tor.Arne.Mjoen@steinkjer.kommune.no

3

Emma Edvina Aarlott, R

93652520

emma.edvina.aarlott@steinkjer.kommune.no

 

Leder: Gjertrud Holand, SV

Nestleder: Randi Holien Bartnes, Sp