Faste medlemmer Senterpartiet:                                                                                 

1

Lillian Hatling, Sp

48168275

lillian.hatling@steinkjer.kommune.no

2

Marianne Følling, Sp

91185345

marianne.folling@steinkjer.kommune.no

3

Vidar Meldal, Sp

93433782

vidar.meldal@steinkjer.kommune.no

4

Grete Mari Sand, Sp

90516199

grete.mari.sand@steinkjer.kommune.no

5

Lars Petter Bartnes

90084576

lars.petter.bartnes@steinkjer.kommune.no

 

Varamedlemmer i rekke for nr 1-5:

      o

1

Rakel Skjelvan, Sp

93260447

rakel.skjelvan@steinkjer.kommune.no

2

Toril Svarva, Sp

47605648

toril.svarva@steinkjer.kommune.no

3

Ivar Skjerve, Sp

95858682

ivar.skjerve@steinkjer.kommune.no

4

Karoline Løvli Zahl, Sp

46628641

karoline.lovli.zahl@steinkjer.kommune.no

5

Ivar Laurgård, Sp

91865571

ivar.laurgard@steinkjer.kommune.no

6

Håvar Øksnes, Sp

90753638

havar.oksnes@steinkjer.kommune.no

7

Vidar Kruksve 95224311 vkruksve@online.no


Fast medlem Fremskrittspartiet:

6

Tore Kristiansen, FrP     

93445040

Tore.kristiansen@steinkjer.kommune.no

 

Varamedlemmer i rekke for nr 6:

1

Merete Martine Utheim, FrP

99155099

Merete.utheim@steinkjer.kommune.no

2

Arne Richstad, FrP

47027216

arne.richstad@steinkjer.kommune.no

3

Jan Joackim Reinstad, FrP

41237262

jan.joackim.reinstad@steinkjer.kommune.no

                                                                                                                              

Fast medlem Høyre:

7

Morten Resve, uavhengig

90047114

morten.resve@steinkjer.kommune.no

 

Varamedlemmer i rekke for nr 7:

1

Amalie Rodum  H

48219338

amalie.rodum@steinkjer.kommune.no

2

Rune Kvaran, H

91532548

rune.kvaran@steinkjer.kommune.no

3

Wilhelm Olav Belbo, H

94843492

wilhelm.olav.belbo@steinkjer.kommune.no

                                                                                                  

Faste medlemmer Arbeiderpartiet:

8

Terje Tømmerås, Ap

41669779

terje.tommeras@steinkjer.kommune.no

9

Robert Ertsås

99726366

robert.ertsas@steinkjer.kommune.no

10 Steinar Råde

47244195

steinar.rade@steinkjer.kommune.no

 

Varamedlemmer i rekke for nr 8-10:

1

Einar Arnhold Haug, Ap

90952892

einar.haug@steinkjer.kommune.no

2

Anne-Beth Hallstrøm, Ap

90681600

anne-beth.hallstrom@steinkjer.kommune.no

3

Kristel Knutsdatter, Ap

93840972

kristel.knutsdatter@steinkjer.kommune.no

4

Bjørn Vidar Veiseth, Ap

90681600

bjorn.vidar.veiseth@steinkjer.kommune.no

 

 

 

 

 

Fast medlem Sosialistisk Venstreparti:

11

Mari Grøneng Bartnes, SV

94360929

mari.groneng.bartnes@steinkjer.kommune.no

                           

                                                                      
Varamedlemmer i rekke for nr 11:

1

Arnfinn Monsen, SV

97578281

arnfinn.monsen@steinkjer.kommune.no

2 Ingrid Bø Sletten 97725988

ingrid.boe.sletten@steinkjer.kommune.no

3

Daryoush Shirazi Shahvand, SV

92290081

shirazi.daryoush.shahvand@steinkjer.kommune.no

                                                                                                                  

Leder: Tore Kristiansen, FrP

Nesteleder: Lillian Hatling, Sp