Det har vært en fin, nyttig og viktig kompetansebygging for sykepleierne ved hjemmesykepleien, Hamrum eldresenter, Steinkjer eldresenter, Ogndal eldresenter og Skjeftejordet bofellesskap. Fokuset i hospiteringen har vært på palliativ pleie og smertelindring, bruk av blærescanner og intravenøs behandling/venfloninnleggelse.

Hospiteringen er et interkommunalt tilbud  fra kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy, som vi søkte på og fikk tildelt for 2017. Lykkeligvis fikk vi også tildelt interkommunal kompetansemidler til å leie inn vikarer mens sykepleierne var på hospitering. En sykepleier fra DMS ble også frikjøpt til å følge opp våre sykepleiere. "Det er utrolig flott å kunne hente kompetanse internt i egen organisasjon for videre utvikling av tjenestene og god samhandling, sier enhetsleder Laila Steinmo

Cecilie Bulling og Hilde R. Pettersen, som til daglig jobber ved Skjeftejordet Bofellesskap, forteller de har hatt en spennende og lærerik dag ved DMS. 

"Dette er et hospiteringstilbud det er ønskelig at alle sykepleiere i Hjemmetjenesten Sør hadde fått, sier de."