Søknad om midler fra Hollåsfondet må sendes Steinkjer kommune innen  24.06.2022.

Midlene er søkbare i Ogndal, og kan ytes til utvikling av jordbruket og nye næringer med utgangspunkt i bygdas ressurser. Videre kan tilskudd ytes til andre tiltak som gir utvikling i bygdesamfunnet. Fellestiltak prioriteres.

Søknaden sendes pr e-post til postmottak@steinkjer.kommune.no eller pr post til adresse Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer.