Høringer


Du kan gi en uttalelse i en sak på dette elektroniske skjemaet.
 
 

Boligsosial handlingsplan 2018 - 2022 - Offentlig ettersyn. Frist 31.08.18

03.07.18

Hovedutvalget for helse og omsdorg vedtok i møte 05.06.18 å legge ovennevnte plan ut til offentlig ettersyn. 

Bilde fra planen

Rundkjøring på Asphaugen. Reguleringsplan til offentlig ettersyn (høringsfrist 11.5.2018).

04.04.18

Formannskapet har i møte 22.3.2018 vedtatt at Reguleringsplan (detaljregulering) Kryssområde E6 - Fv. 17 Asphaugen legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget tilrettelegger for endring fra tidligere regulert T-kryss mellom E6 og fv. 17 på Asphaugen til rundkjøring i samme område. Planområdet dekker en strekning på ca. 1 km.

Rundkjøring i kryssområde på Asphaugen

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel rullering 2018 ( NY høringsfrist 11.05.18)

17.07.18

Forslag til kommuneplanens arealdel er  i formannskapets møte 08.03.18. lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 11.05.18

Sannan Privaten. Reguleringsplan til offentlig ettersyn (høringsfrist 27.4.2018).

14.03.18

Formannskapet har i møte 8.3.2018 vedtatt at reguleringsplan (detaljregulering) for Sannan Privaten legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget tilrettelegger for utbygging av inntil 70 boenheter i blokkbebyggelse på eiendom 190/155, samt parkering og fellesarealer.

Privaten Sannan

Sannan Privaten. Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn (høringsfrist 27.4.2018).

14.03.18

Formannskapet har i møte 8.3.2018 vedtatt at utbyggingsavtale for Sannan Privaten legges ut til offentlig ettersyn. Utbyggingsavtalen omfatter forretningsmessige forhold mellom utbygger og kommunen samt ansvar for utbygging og drift av anlegg i fm. det nye boligområdet Sannan Privaten.

Bygningsmasse illustrasjon

Kommunedelplan barnehage og skole 2018-2021 - Offentlig ettersyn

22.09.17

Formannskapet i Steinkjer vedtok i møte 14.09.2017 å legge forslag til Kommunedelplan barnehage og skole ut på offentlig ettersyn.

To jenter