Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
13. november kl. 09:00

Når du henvender deg til kommunen nå i januar, kan du oppleve ustabilitet og forsinkelser

Les mer... clear

Høring av lokal forskrift og kommunale retningslinjer for motorferdsel

Ny Høringsfrist 14.02.20

Lokal forskrift skal behandles av hovedutvalg teknisk,miljø og naturforvaltning, formannskapet og kommunestyret. Deretter skal forskriften til godkjenning hos Fylkesmannen i Trøndelag. Kommunale retningslinjer vedtas av hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning.

Steinkjer kornsilo - utvidelse. Forslag til reguleringsplan på offentlig ettersyn (høringsfrist 14.2.2020).

Formannskapet har i møte 19.12.2019 vedtatt at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for utvidelse av Steinkjer kornsilo legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Planområdet er på 3,7 daa og ligger på Steinkjer havn på Sørsileiret. Planen tilrettelegger for utvidelse av kornsiloens bygningsmasse med 3 nye siloer nord i planområdet, samt utvidelse/oppgradering av kornmottaket, inkl. tørke og sjakt for korn.

Illustrasjon av utvidelse Steinkjer kornsilo

Fv. 17 Kvarving - Østvik. Nytt forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn (høringsfrist 20.11.2019).

Formannskapet har i møte 3.10.2019 vedtatt at nytt forslag til Reguleringsplan (detaljregulering) Fv. 17 Kvarving - Østvik legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Første forslag til plan var til offentlig ettersyn på nyåret i 2019, men planen ble ikke sluttbehandlet den gang fordi det ble reist innsigelser mot planforslaget fra både Fylkesmannen i Trøndelag og NVE. Statens vegvesen legger nå fram nytt forslag til reguleringsplan der traséen i hovedsak er flyttet på nordsiden av Kvarvingelva og i større grad bort i fra selve elveløpet ned Kvarvingdalen.
 

Fv. 17 Kvarving - Østvik, oversiktskart