Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ognabredden boligområde. Reguleringsplan til offentlig ettersyn (høringsfrist 30.4.2019).

Formannskapet har i møte 7.3.2019 vedtatt at Reguleringsplan (detaljregulering) Ognabredden boligområde legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Planområdet har et areal på ca. 5,7 daa (eiendom 188/36 og 188/77) og ligger på nordsiden av elva Ogna, like nordøst for Midjobrua. Planforslaget tilrettelegger for oppføring av to nye leilighetsbygg med tilhørende boder, parkering (carporter) og renovasjonsanlegg. Det tillates inntil 20 boenheter totalt.

Ognabredden