Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
13. november kl. 09:00

PÅBUDET OM KOKING AV DRIKKEVANNET ER OPPHEVET!

Les mer... clear

Fv. 17 Kvarving - Østvik. Nytt forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn (høringsfrist 20.11.2019).

Formannskapet har i møte 3.10.2019 vedtatt at nytt forslag til Reguleringsplan (detaljregulering) Fv. 17 Kvarving - Østvik legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Første forslag til plan var til offentlig ettersyn på nyåret i 2019, men planen ble ikke sluttbehandlet den gang fordi det ble reist innsigelser mot planforslaget fra både Fylkesmannen i Trøndelag og NVE. Statens vegvesen legger nå fram nytt forslag til reguleringsplan der traséen i hovedsak er flyttet på nordsiden av Kvarvingelva og i større grad bort i fra selve elveløpet ned Kvarvingdalen.
 

Fv. 17 Kvarving - Østvik, oversiktskart

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Silicon Seaside AS varsler oppstart av planarbeid med hensikt å legge til rette for et nytt stort boligprosjekt på ytre del av Nordsileiret. Da det planlagte formålet ikke er i samsvar med overordnet plan, skal det utarbeides en konsekvensutredning med grunnlag i planprogram. Forslag til planprogram legges derfor ut til offentlig ettersyn.    

Planavgrensning