I 2000 fikk Steinkjer Agenturforretning AS tillatelse til mottak, sortering og mellomlagring av avfall på gnr. 197, bnr. 692 (Bomveien 10). Som følge av utdatert tillatelse og regelverksendringer har Fylkesmannen pålagt bedriften å sende opplysninger til revidering av tillatelsen.

Bedriften har nå søkt om videre drift av følgende:

  • Omlasting av 1500 tonn trevirke per år, samtidig lagring på 50 tonn.
  • Omlasting og sortering av 2500 tonn restavfall/rivingsavfall per år, samtidig lagring på 50 tonn.
  • Omlasting og sortering av 2500 tonn metall per år, samtidig lagring på 50 tonn.
  • Omlasting av 200 tonn elektrisk og elektronisk avfall per år, samtidig lagring på 20 tonn.
  • Pressing av 1200 tonn papp/papir per år, samtidig lagring på 30 tonn.
  • Pressing av 200 tonn per år, samtidig lagring på 15 tonn.

Søknaden av 12. august 2019 med vedlegg gir opplysninger om driften og bedriftens internkontroll.

Søknaden er lagt ut til offentlig gjennomsyn i Steinkjer kommune og blir kunngjort i Trønder-Avisa, Steinkjer-Avisa i tillegg til Fylkesmannen i Trøndelag sin hjemmesider.

Eventuelle merknader og kommentarer til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til  fmtlpost@fylkesmannen.no innen 24. november 2019.