Fylkesrådmannen foreslår på bakgrunn av dette at det bør innføres innskrenket jakttid for følgende kommuner i Trøndelag: Sentral jakttidsramme for elg er 25. september til 23. desember. Med denne forskriften innskrenkes jakttiden for elg i de oppførte kommuner som følger; alle datoer er fra og med, til og med:

 

Trøndelag fylkeskommune setter som en forutsetning at jakta organiseres og utøves på en måte som er forenelig med annen jaktutøvelse og andre former for bruk av utmarka. Oversikt over jaktledere på alle jaktlag i kommunen bør være lett tilgjengelig for allmennheten og tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Denne forskrift trer i kraft fra 1.april 2020 og gis varighet til 31. mars 2022. Forslaget er i samsvar med tidligere jakttid i kommunen og i samsvar med kommunens søknad.

Høringsbrev utsendt av Fylkeskommunen er tilgjengelig her

Følgebrev til høring utsendt av kommunen er tilgjengelig her DOC PDF ODT

Høringsinnspill vil bli samlet opp og oversendt hovedutvalget i etterkant. Innspill kan sendes på mail ( postmottak@steinkjer.kommune.no), leveres i resepsjonen på rådhuset eller pr brev til Steinkjer kommune Pb 2530,7729 Steinkjer innen 21.07.19.  Kommunen har fått utsatt høringsfrist til 28.08.19.