Det er vedtatt nye sentrale jakttider for elg og hjort, der ytre ramme for jakttid er satt til 25.9.-23.12. for elg og 1.9-23.12 for hjort. Disse jakttidene kan Fylkeskommunen gjøre innskrenkinger i. Etter en høringsrunde anbefalte Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning i Steinkjer at jakttidene i Nord-Trøndelag innskrenkes til 30.11.  Vedtaket var slik:      " Steinkjer kommune viser til mail (03.01.17) fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune om muligheter til å søke om innskrenkninger i jakttid i forhold til ny forskrift. Kommunen vil på bakgrunn av hensynet til annen jaktutøvelse, friluftsliv og reindrift samt tidligere vedtak i hovedutvalget (sak 2016/46) søke fylkeskommunen om å innskrenke elgjakten til 30.11. For hjort ønskes ingen endringer av jakttid i forhold til ny forskrift."

Fylkeskommunen i Trøndelag utsatte behandling av saken om jakttid på elg og hjort. Avgjørelsen var ikke var påklagbar. Nå behandles saken i Fylkestinget 30.04.19. Kommunene har fått en svært kort tidsfrist til å samle inn de erfaringer fra de to siste jaktårene knyttet til hvordan utvidet elg og hjortejakttid har påvirket friluftsliv, annen jaktutøvelse og reindrift. Brev fra Fylkeskommunen er vedlagt her.

På grunn av kort tidsfrist ber vi om at innspill sendes på mail til  postmottak@steinkjer.kommune.no eller leveres i resepsjonen på rådhuset innen 10.04.19.