Jakttiden på elg og hjort er i satt nasjonal forskrift. Steinkjer kommune er en av flere kommuner som har søkt Fylkeskommunen i Trøndelag om innskrening i jakttid. Fylkeskommunens forslag til forskrift har vært ute på høring. Saken skal behandles i Fylkesutvalget 01.10.19. I årets jakt (2019) gjelder derfor nasjonale jakttidsrammer, dvs;

  • Elg 25.09 til og med 23.12
  • Hjort 01.09 til og med 23.12

Grunneierne har imidlertid rett til å innskrenke jakttiden innenfor de nasjonale jakttidsrammene. I Steinkjer er følgende innskrenkninger gjort gjennom valdene for vanlig elgjakt:

Vald           Jakttid
Sparbu       01.10 til og med 31.10

Ogndal       25.09 til og med 01.10. Hvileuke fra 02.10 til og med 09.10. Jakt fra 10.10 til og med 14.11

Stod           25.09 til og med 01.10. Hvileuke fra 02.10 til og med 09.10. Jakt fra 10.10 til og med 14.11

Egge          25.09 til og med 01.10. Hvileuke fra 02.10 til og med 09.10. Jakt fra 10.10 til og med 14.11

Beitstad     25.09 til og med 01.10. Hvileuke fra 02.10 til og med 09.10. Jakt fra 10.10 til og med 14.11

Kvam         25.09 til og med 30.11