Alle henvendelser vedrørende hjelpemidler og korttidslån rettes til Hjelpemiddellageret.

Hjelpemiddellageret
Sted: Jæktsmedgata 6 på Nordsileiret, og her kan man selv både hente og levere hjelpemidler.
Åpningstid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag
Tid: kl. 09.00-14.00,
Telefon: 95 05 66 49.
Bruk fortrinnsvis e-post ved henvendelser: hjelpemidler@steinkjer.kommune.no

Service og reparasjoner
Ved behov for service/reparasjoner av hjelpemidler, ta direkte kontakt med en av hjelpemiddelteknikerene:

Even Fjerstad    tlf. 458 76 569
Hans Erik Moe   tlf. 919 10 422

Korttidslån

  • Kommunen låner ut hjelpemidler ved kortvarige behov (inntil 2 år).
  • Hjelpemiddellageret har de mest vanlige tekniske hjelpemidler til forflytning og primære behov som bl.a. toalettforhøyere, dusj-/toalettstoler, manuelle rullestoler samt rullatorer. Dette kan ofte være gjenbrukt utstyr som ikke er ment til varig utlån.
  • Hjelpemidler som krykker, skohorn og strømpepåtrekkere anses som forbruksvare og må skaffes av den enkelte. Dette kan kjøpes hos f.eks. Enklere Liv, Sykepleiesenteret eller Saps/Helseservice i Søndre Egge.
  • Langtidslån, som leveres av hjelpemiddelsentralen/NAV, leveres til hjelpemiddellageret på Steinkjer, som bistår med utlevering.
Hvordan få tjenesten?
Ved behov for kortidslån (utlån inntil 2 år), ta kontakt med hjelpemiddellageret på tlf. eller e-post.
  • For barn og ungdom under 18 år: Kontakt habiliteringstjenesten for barn og ungdom på tlf. 74 16 90 00
  • For voksne: Kontakt Steinkjer rehablitering på tlf. 47 97 11 59

Saksbehandlingstid
Hjelpemidlet kan fås på dagen. 

Kommunens forventninger til brukeren
Kommunen forventer av bruker at hjelpemidlet blir tatt vare på og levert tilbake rengjort og til avtalt tid.

Pris
Utlån av korttidshjelpemidler er gratis, og hjelpemiddellageret tilbyr utkjøring av hjelpemidler til de som ikke har anledning til å komme innom lageret og hente selv. Fra 01.06.21 vil utkjøring av korttidshjelpemidler tilbys mot et gebyr på 180,-