• Kommunen låner ut hjelpemidler ved kortvarige behov (inntil 2 år).
  • Lageret har de mest vanlige tekniske hjelpemidler til forflytning og primære behov som toalettforhøyere, dusj-/toalettstoler, manuelle rullestoler og rullatorer. Det er ofte gjenbrukt utstyr som ikke er ment til varig utlån.
  • Hjelpemidler som krykker, gripetang, skohorn og strømpepåtrekkere anses som forbruksvare som brukeren selv må anskaffe. De kjøpes på f.eks. Enklere Liv, Sykepleiesenteret eller Saps i Søndre Egge.
  • Hjelpemiddelsentralen/NAV har ansvar for langtidsutlån.
Hvordan få tjenesten:
Ta kontakt med de kommunalt ansatte fysio- eller ergoterapeutene ved behov for råd, vurderinger og/eller tilpasninger/opplæring i bruk av hjelpemidlene, eller ta direkte kontakt med Mestring og oppfølging på tlf: 95 05 66 49.
  • For barn og ungdom under 18 år: Kontakt habiliteringstjenesten for barn og ungdom. Rådhuset 2.etg. tlf. 74 16 90 00
  • For voksne: Kontakt Dag- og døgnrehabiliteringsenheten, Egge Helsetun, tlf 479 711 59

Kommunens forventninger til brukeren
Kommunen forventer av bruker at hjelpemidlet blir tatt vare på og levert tilbake rengjort og til avtalt tid. Skader på hjelpemiddelet som skyldes bruk utover normal slitasje og elde, må erstattes av låntaker. 

Saksbehandlingstid
Hjelpemidlet kan fås på dagen. 

Pris
Lånet er gratis