Anleggene er delt inn i ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.

  • Et nærmiljøanlegg er et utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bo- og/eller aktivitetsområder. Eksempler kan være anlegg for friluftsliv; turveier, turløyper og turstier. Det kan være anlegg for ballaktiviteter, vinteraktiviteter eller andre anlegg som innbyr til aktivitet.
  • Ordinære anlegg er for organisert idrett og fysisk aktivitet, samt egenorganisert aktivitet.

Oversikt over anleggene
Dette er anlegg som er registrert i anleggsregisteret og se fanen som heter «Ordinære- og nærmiljøanlegg». Lista, som du finner nedenfor, er sortert alfabetisk etter eier av anlegget.

  • De gule er de som har fått en henvendelse på mail
  • De grønne er de som allerede har svart og bekreftet.
  • De røde er nedlagt
  • De uten farge har vi ikke funnet kontakinfo på.

Her er oversikten (excelfil)

Dette skal gi en innsikt for anleggseiere, men vi ønsker å finne ut om: 
Stemmer dette? Er det flere eller færre?

Vennligst gi tilbakemelding innen 20. august til undertegnede på mail stine.strand@steinkjer.kommune.no 

Dersom dere planlegger renovering av noen anlegg, eller nye anlegg – se mer info på kommunens nettside.

 

Stine Strand
Folkehelsekoordinator