Hit kommer tre av landets ledende plan- og arkitektteam for å hente inn innspill, ideer og tanker om byen vår. Teamene deltar i «Parallelloppdrag Steinkjer sentrum», som er en arkitektkonkurranse der det ikke kåres noen vinner, men hvor kommunen står fritt til å velge løsninger fra flere team i videre planutvikling for sentrum.

Hovedhensikten med møtet er at teamene får presentert seg og at de mottar innspill og ideer fra alle som er brukere av sentrum. Astrid Skogseth fra Steinkjer Næringsselskap skal være møteleder.

Unik mulighet for Steinkjers innbyggere

- Vi håper at alle som har meninger eller er nysgjerrige møter opp denne kvelden. Dette er en unik prosess hvor innbyggere har en reell mulighet for å medvirke i planutvikling for et fremtidig sentrum, sier kommuneantikvar Robert Øfsti.

Og mulighetene for å medvirke stopper ikke opp her.

- Det blir et nytt åpent møte 3. mars, et såkalt midtveisseminar, hvor arkitektene presenterer det de har kommet opp med av ideer så langt. Her kan man som innbygger igjen gi innspill. Og 12. mai holdes det en utstilling og et siste åpent møte hvor arkitektteamene presenterer sine endelige løsninger. Så dette er veldig spennende å få med seg og kunne medvirke i, understreker Øfsti.

Håper på raske løsninger

Løsningsforslagene vil være deler av grunnlaget som skal lede fram til ny kommunedelplan sentrum. Arbeidet med den begynner i løpet av 2020.  

- Men vi håper at noen av ideene er av en slik art at de kan løses fort, slik at vi ser at det skjer noe i sentrum i løpet av kort tid, forklarer Øfsti.

De tre utvalgte arkitektteamene som du får møte 28. januar er:
Asplan Viak
Nordic Office of Architecture
edit atelier/Sanden+Hodnekvam/KOHT.

Fullt program i to dager

- Det var hele 19 team som meldte seg på konkurransen, og mange av dem var blant landets ledende arkitekter, så vi er overveldet over den gode responsen. Valget falt på disse tre, blant annet på grunn av måten de formulerte seg når det gjaldt forståelsen av oppdraget. Vi følte de tre hadde «sett Steinkjer», forteller Øfsti.

De tre arkitektteamene får hendene fulle når de er i Steinkjer 28.-29. januar. De skal blant annet møte politikere, næringsliv, fagstaber og offentlig og private eiendomsutviklere i tillegg til alle innbyggere i det åpne møtet.

Finansiering

Parallelleoppdrag Steinkjer sentrum arrangeres i samarbeid med BYLIVsenteret (Senter for bærekraftig by- og tettstedsutvikling) og finansieres gjennom tilskudd fra Miljødirektoratet, Trøndelag fylkeskommune, Steinkjer kommune, Steinkjerbygg AS og Severeide Holding. Hvert team belønnes med 400.000 kroner for sitt bidrag.