De gir enkel informasjon om gårdens opprinnelige navn, f eks,"Rolf Hanssen-gården", byggeår, byggherre, arkitekt,  opprinnelig  funksjon osv.  Rett under finner du et mindre skilt med lenke til nettstedet www.stkjer.no.  Her finner du  utfyllende opplysninger og dokumentasjon omkring bygningen.   

 

Planen er å avduke ett skilt hver måned med oppfølging i lokalavisa Steinkjer-Avisa. I første omgang er det planlagt å sette opp 18 skilt. Utbygging av informasjonsnettverket i "andre enden" vil skje gradvis.

Målgruppa
​Turister og tilreisende, men først og fremst lokalbefolkninga:." Siden det er to generasjoner siden 2.verdenskrig, er det behov for å oppdatere kunnskapen om arven som gjenreisningsby. Både politikere og administratorer, samt gårdeierne har behov for mer kunnskap om kulturarven en forvalter. Også befolkningen generelt og kanskje spesielt ungdommen har behov for å kjenne byenes/stedenes historie. Det handler om å bli stolt av og glad i stedets/byens særtrekk", skriver byforskeren Tor Medalen.


Robert Øfsti
​kommuneantikvar