Skiltprogrammet er nasjonalt og du finner de montert fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør.

Skiltene skal markere og gjøre ekstra stas på bygg av betydning. Det kan være historiske begivenheter/personer eller arkitektonisk særpre. De skal være med på å synliggjøre kulturhistorien i byen vår. Store deler av midlene til prosjektet ble gitt av Riksantikvaren med bakgrunn i at vi ønsker å synliggjøre Steinkjer som en gjenreisingsby og formidle kunnskap til innbyggerne.

Vi ønsker å forskjønne byen og gi informative opplysninger om de byggene vi har valgt ut. Skiltene gir kun en kulturhistorisk kortform, samtidig håper vi på at folk blir nysgjerrige og vil vite mer, derfor har vi i tillegg til å sette opp de store blå skiltene montert et mindre skilt under med  nettadressen www.stkjer.no.  

Her vil du finne mer detaljert historisk informasjon om eiere og arkitekter bak bygget samt bilder. Vi håper at skoleelever, turister og ellers alle andre nysgjerrige tilreisende eller innbyggere vil bruke linken til å bli litt bedre kjent med byen de bor i eller kanskje er på besøk i. Gå inn på linken for å lese mer om de flotte byggene vi har i Steinkjer by.

Regimentsboligen


Se alle byggene med tekst, bilder og karthenvisning her.