Da har vi heldigvis begynt på veien tilbake til en mer åpen hverdag. Dette er takket være alle dere som har holdt fysisk avstand, vasket hendene, vært hjemme, og ellers gjort alt dere kan for å følge råd og pålegg. Jeg er veldig glad for at vi er i denne situasjonen, og forstår samtidig godt at det kan være vanskelig å holde igjen. Det er imidlertid like viktig som før å følge rådene som kommer! For å beholde kontrollen, og gradvis åpne mer og mer, må vi fortsatt:

  • Holde minst en meters avstand til de vi ikke bor sammen med eller er kjæreste med
  • Ha god hånd- og hostehygiene
  • Være hjemme dersom vi har symptomer på akutt luftveisinfeksjon
  • Overholde reglene for karantene og isolasjon

Flere kan samles

Vår og sommer er tiden for å samles. Vi kan heldigvis det nå:

  • Privat kan vi samles inntil 20 personer, men husk rådene over

Dette vil blant annet si at familie og venner kan samles hjemme på 17. mai, bursdager som er utsatt kan feires, og vennegjengen kan møtes. Er du i risikogruppen må du og dine vurdere om du bør skjermes i større grad enn det som er beskrevet her.

I tillegg er det nå lov med arrangement på offentlig sted for inntil 50 personer men en ansvarlig arrangør. Med arrangement menes idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, bursdager, bryllup, begravelser og liknende. Med offentlig sted menes et sted for alminnelig ferdsel eller et sted der allmenheten ferdes. Den ansvarlige arrangøren må ha oversikt over hvem som er til stede, sikre rask smitteoppsporing ved behov, sørger for at syke ikke deltar, og sørge for at smittevernreglene, inkludert minst 1 meters avstand, overholdes.

- Hverdagen kommer tilbake

Beholder vi nå kontrollen, kommer vi gradvis til å åpne opp samfunnet mer og mer. Hverdagen kommer tilbake samtidig som vi har med oss erfaringer vi kan bruke til noe positivt.

Jeg ønsker dere alle en fin vår, og spesielt en fin 17. mai!

Mot himlen stiger flagg ved flagg
som tusen gledesbål i dag,
for alle vunne slag.

 

Vennlig hilsen,

Sunniva J. N. Rognerud
kommuneoverlege