Kommunen skal levere tjenester innen følgende områder: Skole, helse/barnevern og tolketjeneste.

Se mer informasjon i UDi sitt regelverk

 

Ansvarlig kontaktperson for Steinkjer kommune er:

Eva Løe
Rektor
Steinkjer voksenopplæring.
Tlf: 74169245 // Mobil 93066164