• Tidsbegrensende parkering foran og bak Dampsaga kulturhus er fjernet midlertidig mens riving og støp pågår på parkeringshuset. 
  • 10-12 parkeringsplasser ved Dampsaga legesenter er tilgjengelige for parkering.
  • Parkeringsområde foran brannstasjon er tilgjengelig.
  • Parkering ved Bystranda
  • Rosenvinges plass
  • Teleplassen
  • Lønseth plass
  • Ved Plantasjen på Sørsileiret er det tilrettelagt med en stor langstidsparkering
  • Se øvrige parkeringsplasser på kommunens hjemmeside

- Vi beklager så mye for at riving og reduksjon av parkeringsplasser må skje nå, men i og med at vinteren kommer, og vi ville fått bruksforbud mot å bruke huset til parkering i vintersesongen, så vi ikke at vi hadde noe annet valg enn å gjennomføre endringene så fort som mulig. Vi har tatt denne vurderingen basert på sikkerhet, sier enhetsleder for vei, trafikk og park, Per Ole Austmo.

Alvorlige skader i bygget

Det er på grunn av alvorlige skader i betong og søyler at deler av Dampsaga parkeringshus må rives. 

- En tilstandsrapport som er bestilt av oss og utarbeidet av Multiconsult viser at betongdekket siger ut over, søyler er ute av lodd og vann gjør stor skade vinters tid med å forårsake sprekker og utvidelse av betongen, forklarer Austmo.

Da bygget ble satt opp i perioden 1988-1990, var det aldri meningen at det skulle forbli et toetasjes parkeringshus, men egentlig ha to etasjer til.

- Og ettersom det aldri skjedde, viser det seg at betongen øverst ikke har tålt værbelastningene den er blitt utsatt for de siste tiårene, legger Austmo til.

Stengt i fire uker

Det er konstruksjonen lengst ut mot Rema som skal rives. Til sammen utgjør flatearealet som skal fjernes ca. 3200 kvadratmeter. Arbeidet starter lørdag 05. oktober kl. 07.00 og rivingen vil pågå i ca. to uker. 

- Parkeringsplassen nedenfor selve huset, mot jernbanene, blir også berørt i disse to ukene. Men vi håper den åpnes opp i løpet av 14 dager når betongentreprenøren starter arbeidet med å sikre de delen av bygget som står igjen. Totalt skal ikke parkeringshuset være stengt i mer enn fire uker. Det er målet, sier Austmo.

Vil du lese mer i tilstandsrapporten fra Multiconsult? Du finner den her.