Sted: Psykisk helse og rus, Steinkjer rådhus, egen inngang mot jernbanen.
Åpningstidene er lik åpningstidene for tjenesten

Dette er et gratis tilbud uten timebestilling.Helsestasjon rus.jpg

Tilbudet innebærer i hovedsak:

  • Vaksinering
  • Utdeling av rent brukerutstyr
  • Retur av brukt brukerutstyr
  • Enkel sårbehandling
  • Utdeling av medisiner
  • Levering av urinprøver
  • Utlevering av nalokson, motgift mot opioid overdoser.