Helsestasjonen for barn

Helsestasjonstjenesten jobber for helsefremmende og forebyggende helsearbeid mot barn 0-6 år. Vi skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse hos bilvende foreldre og barn. Det helsefremmende og forebyggende arbeidet omfatter helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner, oppfølging av sped- og småbarn med spesielle behov og oppfølging av foreldre med behov for utvidet støtte.

Helsestasjonen er et tilbud til foreldre i oppfølging av barnets utvikling og trivsel, og et tilbud om oppfølging av nasjonale tilrådinger om vaksinasjon.

Gjennom helsesamtale får en kartlagt hvilke behov, problemer og ressurser som barnet og familien har, samt mulighet til å bistå med hjelp til å foreta valg. Hovedansvaret ligger først og fremst hos foreldrene. Vår rolle er å støtte oppunder dette ansvaret i samarbeid med den enkelte og familien. På helsestasjonen blir barnet fulgt opp med regelmessige konsultasjoner og undersøkelser der det blir lagt vekt på barnets psykiske, fysiske og sosiale utvikling.

Helsestasjonen er bemannet med assistenter, helsesykepleiere og leger. Tjenesten prøver å tilstrebe at det er den samme helsesykepleier og lege som følger barnet og familien. Helsestasjonen samarbeider med kommunens øvrige tjenester, bl.a. forebyggende familieteam, fysio- og ergoterapitjeneste for barn og unge, barnehager, skoler, barnevernstjeneste, PPT og avlatsningsboligen  for barn, fastlegene, samt ulike avdelinger ved Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos og ulike spesialinstitusjoner.

Konsultasjoner

Konsultasjonene gjennomføres som individuelle konsultasjoner eller gruppekonsultasjoner. Ved behov/ønske, får alle komme til ekstra samtale eller undersøkelse utenom de faste oppsatte konsultasjonene. Helsestasjonsprogrammet følger Helsedirektoratets sine retningslinjer:

Se helsedirektorates retningslinjer

 

 

 

 

Barnevaksinasjonsprogrammet

Helsestasjonene og skolehelsetjenesten vaksinerer barn og unge etter standarisert norsk vaksinasjonsprogram, som omfatter følgende:

 • 6 uker - rotavirus
 • 3 mnd  - Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib), Pneumokokksykdom,Hep - B,  Rotavirus
 • 5 mnd  - Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib), Pneumokokksykdom, Hep - B
 • 12 mnd- Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib), Pneumokokksykdom, Hep - B
 • 15 mnd- Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)
   
 •  2.klasse        Difteri, stivkrampe,kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV)
 •  6.klasse         Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)
 •  7.klasse         Humant papillomavirus (HPV) 
 • 10.klasse        Poliomyelitt (til og med årskullet født 1997) 
  ​                       Difteri, stivkrampe, poliomyelitt (fra årskullet født 1998) 
 • 0-18 år            Tuberkulose (BCG) for barn i definerte risikogrupper

 

 

Jordmor

Sted: Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus, 3. etg, Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer

Utekontor: Verran helsetun
​Åpent: Mandag til fredag fra kl 08.30-14.30
​Telefon: 

 • Jordmor Louise Vekseth-Hahn: 40 40 84 34 
 • Jordmor Eva Mari Brørs: 47 69 35 40
 • Jordmor Linda Hestø Solberg: 45 61 53 91. Hun er tilknyttet Malm og det settes dager der etter behov. 

Timebestilling: Benytt gjerne mail: jordmor@steinkjer.kommune.no ​

 • Du kan selv velge om oppfølgingen skal foregå hos jordmor, lege eller en kombinasjon av begge. Oppfølgingen er gratis.
 • Formålet med tjenesten er å fremme barnet og den fødende kvinnens fysiske, psykiske og sosiale helse, forberedelse til fødsel, barseltid og overgangen til å bli foreldre. De fleste gravide får tilbud om 8 konsultasjoner i løpet av svangerskap, men dette tilpasses ut fra behov. Svangerskapsomsorgen bygger på Sosial- og helsedirektoratets veileder fra 2014 "Nytt liv og trygg barseltid for familien"
 • Første konsultasjon hos jordmor er på 60 minutter, mens øvrige konsultasjoner på 30 minutter.
 • Det er et nært samarbeid mellom fastlege og jordmor.
 • Konsultasjonene skal være tilpasset den enkeltes behov og den gravide skal være med i beslutningsprosessene. Partner er også velkommen til å være med på konsultasjonene.
 • Svangerskapskonsultasjonene omfatter helseundersøkelse (kontroll av blodtrykk, måle vekst av fosteret – SF-mål, vekt, fosterlyd, urinprøve og blodprøve), veiledning, rådgiving og samtaler.
 • Tjenesten henviser direkte til svangerskapspoliklinikkene ved sykehuset Levanger og Namsos ved behov. Den har også et tett samarbeid med andre helsetjenester i og utenfor kommunen, som bla helsestasjonen, Forebyggende familieteam, fysioterapeut, psykiatrisk sykepleier, barnevern, familieambulatoriet, incestsenteret og tolketjenesten.


Jordmortjenesten tilbyr også:

 • Gravide treff
 • Fødselsforberedende kurs
 • Barseltreff
 • Etter- fødselssamtaler

Til time hos jordmor tar du med:

 • Alle papirer du har fått i løpet av svangerskapet: helsekort, ulike laboratoriesvar, ultralyd ark
 • Urinprøve